Шиди Жыжя×Трак Чөндү жолоочгүй, цэвэр цахилгаан уурхайн машин